top of page

Privacy & Policy untuk Laman Rasmi Agent My918Mega

Syarat Umum Laman Agent Rasmi My918Mega

 

1.1 Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini di My918Mega.com, anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ke atas, dan anda secara sah mengakui telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Jika anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda boleh menolak pendaftaran atau membuka akaun dan anda tidak dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersamaan dengannya.

 

1.2 Semua maklumat produk, pendaftaran di laman web dan penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan oleh My918Mega.com adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat Am" ini.

1.3 My918Mega.com mempunyai hak untuk meminda Terma dan Syarat Am ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian akan dapat dikuatkuasakan dengan segera serta-merta apabila diterbitkan di bahagian "Terma dan Syarat Umum" di laman web My918Mega.com. Ia adalah tanggungjawab pengguna untuk mengkaji Terma dan Syarat Am secara teratur. Penggunaan berterusan mana-mana perkhidmatan Tapak selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada Terma dan Syarat Umum akan menjadi pengakuan dan penerimaan anda mengenai perubahan atau kemas kini tersebut.

 

1.4 Terma dan Syarat Am ini mewakili perjanjian lengkap, akhir dan eksklusif antara pengguna dan My918Mega.com. Terma dan Syarat Umum ini menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, representasi dan pemahaman yang ada di antara pengguna dan My918Mega.com. Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat Am ini, anda tidak bergantung pada mana-mana perwakilan kecuali setakat yang sama telah dibuat secara jelas dalam Pernyataan dan Ketentuan Umum ini.

 

1.5 Sekiranya terdapat percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di laman web My918Mega.com, peruntukan-peruntukan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini akan diguna pakai.

 

1.6 Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk meminta mana-mana pengguna untuk memberi kami bukti identiti dan umur sebagai prasyarat sebelum pengguna dibenarkan untuk mengambil bahagian atau menggunakan mana-mana perkhidmatan My918Mega.com.

 

 

Pendaftaran Akaun

 

2.1 Setiap pemain / alamat IP / satu WhatsApp / satu Akaun Bank boleh mendaftar untuk satu akaun sahaja dalam My918Mega.com.

 

2.2 Sekiranya terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain, My918Mega.com mempunyai hak untuk menggantung akaun Pemain sehingga resolusi dicapai. Menyediakan laporan tentang apa-apa pertikaian mestilah dibuat secara bertulis dan mesti menyatakan tarikh, masa dan perincian pertikaian. Untuk membuat perselisihan, ia mesti dihantar melalui e-mel kepada My918Mega.com. Pasukan Pengurusan mengambil pertikaian ahli dengan sangat serius dan akan berusaha untuk mengambil semua langkah yang perlu dan munasabah untuk menyiasat dan akhirnya menyelesaikan semua pertikaian.

 

2.3 My918Mega.com berhak untuk menggantung dan / atau menamatkan mana-mana akaun pengguna tanpa sebab dan pada bila-bila masa tanpa notis. Sebarang imbangan kredit dalam akaun pada masa penggantungan dan / atau penamatan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik akaun melalui kaedah pembayaran yang akan ditentukan oleh My918Mega.com. My918Mega.com juga berhak, atas budi bicara mutlaknya, untuk mengesahkan mana-mana kemenangan dan untuk membatalkan sebarang imbangan kredit atau sebarang kemenangan dari mana-mana akaun pengguna serta penggunaan pengguna My918Mega.com

 

2.4 Setiap pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluannya selamat. Pengguna My918Mega.com perlu bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian pada akaun My918Mega.comsendiri.

 

Pengeluaran Wang (Cuci)

 

3.1 Jumlah kemenangan anda akan dikreditkan ke akaun bank nama anda yang sama dan hanya boleh ditarik balik mengikut Terma & Syarat kami.

 

3.2 Kami tidak akan melepaskan kemenangan anda dalam apa jua keadaan sekiranya nilai penuh deposit anda tidak dimainkan sepenuhnya.

 

3.3 Pengeluaran wang dari akaun anda hanya boleh dibuat dalam mata wang yang sama di mana deposit dibuat.

 

3.4 Semua caj bank yang dikenakan oleh My918Mega.com yang timbul berkaitan dengan mana-mana transaksi pertaruhan anda akan dibayar balik oleh anda. My918Mega.com berhak memotong dan mengimbangi perkara yang disebutkan di atas daripada kemenangan yang akan dibayar kepada anda atau dari akaun anda mengikut mana-mana yang berkenaan.

 

3.5 Sekiranya pengeluaran telah dibuat, selang masa 2 (jam) diperlukan sebelum permintaan pengeluaran seterusnya dapat diproses.

 

3.6 Jumlah maksimum pengeluaran pertama adalah terhad kepada RM 50,000 manakala pengeluaran kedua dan ketiga adalah terhad kepada RM 500.

 

3.7 Semua deposit dikehendaki memenuhi sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali rollover dari deposit sebelum sebarang pengeluaran dibuat. Contoh Deposit = MYR 100 rollover = MYR 100 x 1 = MYR 100

 

3.9 Semua masa proses deposit dan pengeluaran wang tertakluk kepada Online Banking pihak bank.

 

3.10 Pengeluaran hanya akan dikeluarkan kepada akaun bank individu dengan nama DAFTAR yang sama.

 

3.11 Ahli-ahli tidak dibenarkan menarik diri sebelum syarat-syarat bonus tertunggak dipenuhi.

 

3.12 Sila maklumkan bahawa jumlah pengeluaran yang besar mungkin mengambil masa pemprosesan lebih lama.

 

 

Bonus

 

4.1 Bonus hanya boleh digunakan dalam permainan game yang ditawarkan ditawarkan kepada anda. Penerimaan mana-mana Bonus adalah mengikut Perjanjian ini.

 

4.2 Anda tidak berhak mengeluarkan sebarang jumlah Bonus dan anda tidak boleh mengambil wang tunai untuk membiayai akaun anda tanpa terlebih dahulu mematuhi terma yang berkenaan termasuk, tanpa batasan, berkenaan dengan mana-mana kelayakan atau sekatan.

 

4.3 My918Mega.com berhak untuk menarik balik atau mengubah suai bonus atau promosi sedemikian dan / atau terma dan syarat tertentu yang mengawal sama pada bila-bila masa.

 

4.4 Anda hanya dibenarkan memiliki satu akaun aktif di Laman ini. KissMy918.com My918Mega.com berhak untuk memantau sebarang usaha untuk menubuhkan berbilang akaun. Sekiranya anda mendapati bahawa anda telah membuka lebih daripada satu akaun, semua akaun akan ditutup tanpa notis. Kiss918My.com berhak untuk menolak akses kepada sesiapa sahaja. Semua tawaran terhad kepada hanya satu akaun bagi setiap individu.

 

4.5 Jika anda menuntut apa-apa bonus yang ditawarkan oleh My918Mega.com, anda tidak dibenarkan menarik balik mana-mana kemenangan sehingga promosi rollover dipenuhi.

 

4.6 Semua taruhan yang diletakkan dalam permainan langsung yang menghasilkan pulangan menang / kerugian akan menyumbang kepada keperluan rollover. Hanya 25% dari keseluruhan permainan yang ditempatkan di atas rolet dan 50% dari jumlah permainan yang ditempatkan di slot dan permainan RNG akan dikira ke arah keperluan pertaruhan bonus mana pun. Semua pertandingan yang ditarik atau terikat, dibatalkan atau dibatalkan, perlawanan berturut-turut kurang daripada Euro 1.50 atau Asia 0.5, atau permainan di kedua-dua peluang walaupun semasa permainan tunggal tidak akan bergantung kepada apa-apa keperluan rollover.

 

4.7 Apabila bonus promosi telah dikreditkan ke akaun anda dan belum mencapai keperluan rollover / perolehan, My918Mega.com tidak akan layan sebarang permintaan untuk membatalkan atau mengeluarkan bonus supaya anda membuat pengeluaran.

30% Welcome Bonus

4.8 Promosi ini terbuka untuk semua pemain baru My918Mega.com sahaja untuk deposit pertama sahaja. Bonus ini hanya boleh dituntut SEKALI setiap akaun yang didaftarkan (1 WhatsApp, 1 Bank Akaun, 1 ID, 1 kali Welcome Bonus).

4.9 My918Mega.com akan memberikan 30% Welcome Bonus kepada member yang deposit rm50 ke atas. Member yang deposit kurang daripada rm49 hanya boleh tebus Daily Bonus 10%. Bonus akan dikreditkan dalam masa 10 minit selepas deposit pertama. Welcome Bonus 30% ini adalah tertakluk kepada 2x Rollover untuk permainan slot & sportbook, rollover x 5 untuk permainan Live Casino & Live Games  seperti baccarat, rolet, game casino, Thunderbolt, WuKong, Kuda Lumba, Ocean King, Tembak Ikan.

Slot Permainan

Contoh: Deposit pertama RM 100 + Bonus 30% = RM130.

2 x Rollover: RM 130 x 2 = RM 260

Jika member deposit rm100, minima cuci adalah rm260

 

Permainan Live Casino

Contoh: Deposit pertama RM 100 + Bonus 30% = RM 130.

5 x Rollover: RM 130 x 5 = RM 650

 

4.10 Mana-mana pertaruhan di kedua-dua pihak dan cabutan tidak akan diambil kira untuk pengiraan kepada sebarang keperluan rollover.

4.11 Promosi ini hanya sah untuk SATU akaun. Sekiranya terdapat sebarang kolusi atau penggunaan yang terdapat pada berbilang akaun, kredit percuma adalah pendekatan untuk penyitaan.

4.12 My918Mega.com  berhak untuk mengubahsuai, menukar atau menamatkan promosi & syarat asas tanpa notis awal.

 

 

Daily 10% Topup Bonus Unlimited

 

4.13 Promosi ini dibuka untuk semua pemain My918Mega.com. Semua member boleh tebus promosi 10% ini TANPA HAD setiap hari!!

4.14 My918Mega.com akan memberikan Top Up Bonus 10% kepada member yang deposit RM 30 keatas. Member yang deposit kurang daripada rm29 tiada promosi bonus.

4.15 Bonus akan dikreditkan dalam masa 10 minit selepas deposit pertama.

4.16 Top up bonus 10% ini adalah tertakluk kepada 2x Rollover untuk permainan slot & sportbook, rollover x 5 untuk permainan Live Casino & Live Games  seperti baccarat, rolet, game casino, Thunderbolt, WuKong, Kuda Lumba, Ocean King, Tembak Ikan.
 

Permainan Slot

Contoh: Deposit pertama RM 100 + Bonus 10% = RM 110.

2 x Rollover: RM 110 x 2 = RM 220

Jika member deposit rm100, minima cuci adalah rm220

 

Permainan Live Casino

Contoh: Deposit pertama RM 100 + Bonus 10% = RM 110.

5 x Rollover: RM 110 x 5 = RM 550

Jika member deposit rm100, minima cuci adalah rm550

  

4.17 Mana-mana pertaruhan di kedua-dua pihak dan cabutan tidak akan diambil kira untuk pengiraan kepada sebarang keperluan rollover.

4.18 Promosi ini hanya sah untuk SATU akaun. Sekiranya terdapat sebarang kolusi atau penggunaan yang terdapat pada berbilang akaun, kredit percuma adalah pendekatan untuk penyitaan.

4.19 My918Mega.com  berhak untuk mengubahsuai, menukar atau menamatkan promosi & syarat asas tanpa notis awal.

 

 

Pelanggaran Perjanjian

 

5.1 Tanpa menjejaskan apa-apa hak lain, jika anda melanggar keseluruhan atau sebahagian daripada apa-apa peruntukan yang terkandung di dalam ini, My918Mega.com) berhak untuk mengambil tindakan sedemikian sebagaimana yang dianggap sesuai, termasuk menamatkan Perjanjian ini, dengan serta-merta menyekat akses anda ke Perkhidmatan dan Laman, menamatkan akaun anda dengan My918Mega.com, menyita semua wang yang dipegang dalam akaun My918Mega.com yang berkaitan dan / atau mengambil tindakan undang-undang terhadap anda.

 

5.2 Anda bersetuju dengan sepenuhnya menanggung rugi, mempertahankan dan memegang My918Mega.com yang tidak berbahaya dan para pengarah, pekerja, pegawai, pemegang lesen, pemberi lesen, sekutu dan anak syarikat daripada dan terhadap semua tuntutan, tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman dan apa-apa caj lain, bagaimanapun, yang disebabkan, yang mungkin timbul akibat: pelanggaran Perjanjian anda, secara keseluruhan atau sebahagian; pelanggaran oleh anda mana-mana undang-undang atau mana-mana hak pihak ketiga; dan Penggunaan oleh anda tentang Perkhidmatan dan / atau Tapak atau digunakan oleh mana-mana orang lain yang mengakses Perkhidmatan dan / atau Tapak menggunakan butiran log masuk anda, sama ada dengan atau tidak dengan kebenaran anda.

Waktu Cuci Rasmi Unlimited

6.1 Waktu cuci rasmi adalah 10am - 1130pm tiap-tiap hari. Jika ada cuci selepas pukul 1130pm, proses cuci (pengeluaran wang) akan diuruskan besok pagi pada pukul 10am.

 

Jackpot Claim
 

6.2 Jika DEPOSIT rm10 atau rm20:-

1. TIADA Bonus Topup, TIADA JACKPOT CLAIM (maksudnya jika jackpot jatuh kompeni akan batal),
2. TIADA ANGPOW CLAIM (maksudnya jika angpow jatuh kompeni akan batal).
3. Customer LAYAK untuk CUCI FREE SPIN sahaja (maksudnya ULTRA BIGWIN, MEGA BIGWIN, SUPER BIGWIN). 

 

Jika nak TEBUS jackpot member mesti DEPOSIT rm50 ke atas untuk claim semua.

6.3 Jika DEPOSIT rm30 atau rm40, 

1. TIADA JACKPOT CLAIM (maksudnya jika jackpot jatuh kompeni akan batal), 
2. LAYAK TEBUS ANGPOW  jika angpow jatuh customer boleh claim), 
3. LAYAK untuk CUCI FREE SPIN sahaja (maksudnya ULTRA BIGWIN, MEGA BIGWIN, SUPER BIGWIN). 

Jika nak TEBUS jackpot member mesti DEPOSIT rm50 ke atas untuk claim semua.

Promosi 15% Topup Bonus Unlimited

 

7.1 Promosi ini dibuka untuk semua pemain My918Mega.com. Semua member boleh tebus promosi 15% ini TANPA HAD hanya dalam tempoh promosi. Sila rujuk laman promosi 15% untuk tempoh promosi tersebut.

 

7.2 My918Mega.com akan memberikan Top Up Bonus 15% kepada member yang deposit RM50 ke atas sahaja. Member yang deposit kurang daripada rm49 tidak dibenarkan tebus promise tersebut.

 

7.3 Bonus akan dikreditkan dalam masa 10 minit selepas deposit pertama.

 

7.4 Top up bonus 15% ini adalah tertakluk kepada 4x Rollover untuk permainan slot & sportbook, rollover x10 untuk permainan Live Casino & Live Games  seperti baccarat, rolet, game casino, Thunderbolt, WuKong, Kuda Lumba, Ocean King, Tembak Ikan.

 

 

Permainan Slot

 

Contoh: Deposit pertama RM 100 + Bonus 15% = RM 115.

4 x Rollover: RM 115 x 4 = RM 460

Jika member deposit rm100, minima cuci adalah rm460

Permainan Live Casino

 

Contoh: Deposit pertama RM 100 + Bonus 15% = RM 115.

10 x Rollover: RM 115 x 10 = RM 1150

Jika member deposit rm100, minima cuci adalah rm1150

 

7.5 Mana-mana pertaruhan di kedua-dua pihak dan cabutan tidak akan diambil kira untuk pengiraan kepada sebarang keperluan rollover.

 

7.6 Promosi ini hanya sah untuk SATU akaun. Sekiranya terdapat sebarang kolusi atau penggunaan yang terdapat pada berbilang akaun, kredit percuma akan dibatalkan oleh pihak My918Mega.com.

 

7.7My918Mega.com  berhak untuk mengubahsuai, menukar atau menamatkan promosi & syarat asas tanpa notis awal.

bottom of page